Hot
New
Out Stock

日本製 Kutsuma 磁鐵擦膠 (自動吸擦膠碎) (35561)(sold out)

SKU:

HK$35.0HK$20.0
SOLD OUT
PRODUCT INFORMATION
PRODUCT INFORMATION
Kutsuma 磁鐵擦膠 (自動吸擦膠碎) (sold out)

日本文具商Kutsuma 推出 Zi 磁鐵擦膠,可以秒間吸收擦膠碎,吸完後只要把外殼往後推,就可以完全清除掉走呭。仲要係擦得好掂,又要秒速淸理,好用和神奇的設計。

款式:2種 (紅色/藍色)
尺寸:H6.4 x W1.6 x D1.6 cm
產地:日本